Balrivare Castor

LucasG har ett nytt system för manövrering av halm och balrivare


Större tillförlitlighet än tidigare system


All information om hur maskinen arbetar finns i kontrollboxen


Man kan välja mellan Comfort PRO eller Intuitive PRO på alla maskiner


Castor (eller Bäver på svenska) är en maskinserie avsedd för utfodring och strö och sträcker sig från 2 m³ till 18 m³. Castor kan tilltala många olika produktionsgrenar som mjölk, kött och lammproduktion samt även rotfruktstäckning och för halmning av jordgubbar eller liknande.

Castor har mekanisk drivning av både turbin och knivtrumma/-or. Knivtrumman eller trummorna är kedjedrivna, och är betydligt mer aggressivt arbetande om man jämför med systermaskinen Raptor. I och med att knivtrummorna är försedda med 46 v-ställda knivar kan man förstå att Castor är en maskin för tuffa tag vid distribution av foder och halm. Som alla LucasG turbinmaskiner har även Castor en ”cut-off-plate” som skär av alla stoppbildande tussar innan de lämnar maskinen.

Beroende på storlek är Castor utrustad med olika antal knivtrummor. Castor 20R, 30R och 60R har en knivtrumma, 60/2 och 80R har två knivtrummor och 134 samt 185 har tre knivtrummor. Antalet knivtrummor avgör huvudsakligen hur effektivt maskinen arbetar med att sönderdela och distribuera materialet till turbinen.

Med Castor kommer också en ”hydraulisk kam”, som standard på 30R, 60R samt 80R och som tillval på 20R, 134 samt 185. Den gör det möjligt att steglöst ställa in maskinen i det mest idealiska läget för respektive material. I det mest framåtriktade läget är maskinen anpassad för torr halm och läget längst bak för blött oskuret ensilage. På de maskiner där du kan välja, och då du överväger att välja utan hydraulisk kam, får du en maskin som jobbar bäst med torr halm.

Som utfodringsmaskin är Castor en mästare på att förvandla inplastade rundbalar till en för djuren oemotståndligt aptitlig fodersträng, vilket gör att de konsumerar betydligt mer foder än om de skulle få äta direkt av balarna. På Castor 30, 60 och 80 kan du även komplettera med en mineralficka på 500 liter, som kan användas för torra foder som mineraler, koncentrat, spannmål med mera vilket gör att maskinens användning kan breddas ytterligare.

Som utfodringsmaskin går Castor väldigt lätt, sannolikt är arbetssättet ett av de mer energisnåla sätten att sönderdela ensilagebalar till aptitligt foder.

Som strömaskin är alla storlekar av Castor aggressivt arbetande vid såväl torr som blöt halm samt vid andra strömedel. Med fast utkast skickas materialet ut ca 18 meter och med 270 graders svängbart utkast 15 meter åt höger och 13 meter åt vänster. Att strö med Castor gör att du har möjlighet att spara upp till 40 % halm jämfört med att ställa ut balar.

Lucas Castor i arbete

Knivtrumma

Designad för att processa alla sorters foder, även svåra material som rundbalsensilage. Det är fem till sju skivor på knivtrumman med totalt 48 knivar som skär ut materialet med rena snitt. Paddlar mellan skivorna skovlar in materialet i turbinen och hindrar långt material från att linda sig runt knivtrumman.

Justerbar kam

Hydrauliskt justerbar kam (tillval på Castor+ 20 R) reglerar flödet av materialet in i turbinen. I bakre position för svåra material, i främre position för att justera flödet vid halmrivning.

Turbin

Svetsad turbin med två hastigheter: Tillverkad i ett stycke, utrustad med 6 paddlar skickas materialet 18 m med sidoutkast och 13 till 15 m med svängbart utkast.

Turbinhus

Den stora bredden på 330 mm kombinerad med avskiljningsplåt, förhindrar stopp kopplat till tunga och våta material.

Bottenmattan

Bottenmattan är hydraulisk driven och för fram materialet till knivtrumman med nio hastigheter från 0 -20 m/min. Hastigheten justeras med en elektrisk kontroll. Mattan kan även backas.

Mekaniskt driven

Knivtrumman är mekaniskt driven och ger på grund av det en snabb och kraftig sönderdelning. Det finns brytbultar som skyddar mot överbelastning.

Lucas Castor i arbete
596681