Turbinutmatad mixer Spirmix Jet

Lucas Spirmix

Mixervagnar från LucasG kombinerade med Castor balrivarenhet, dvs utmatningstrumma (utan knivar) och turbin, för att kunna utfodra och strö med samma maskin. Som standard är maskinen utan foderlucka och är tänkt för att både utfodra och strö via turbinen. Vi rekommenderar att komplettera med en foderlucka för att göra maskinen så flexibel som möjligt.

Anpassat utkast

LucasG erbjuder tre olika typer av utkast för att maskinen skall kunna anpassas till arbetsplatsens förutsättningar. Sidoutkast strör 18 m rakt åt höger. Svängbart utkast strör 15 m åt höger och 13 m åt vänster. Smart chute strör 19 m åt sidan och 12 m rakt fram eller rakt bak.

Lucas Spirmix
Lucas Spirmix

Effektivt vågsystem

För att produktionen skall matcha dina behov behövs ett effektivt vågsystem, system X. Varje mixervagn från LucasG är utrustad med tre, fyra eller sex vågceller som gör det möjligt att blanda en exakt foderblandning över foderperioden för bra djurhälsa och bästa produktionsresultat. Med denna lösning har man möjlighet att arbeta med två skärmar (tillval) och även med ett mjukvarupaket (tillval) bearbeta data och kalkylera foderkostnader.

Kort om

I filmen här bevid får ni mer information om Spirmix Jet av vår produktspecialist Richard Kihlstedt.

598765