Hammarkvarnar - Haybuster

Haybuster hammarkvarn

Haybuster hammarkvarn

Haybuster hammarkvarnar har producerats sedan 1966 och de är kända för att vara robusta, mångsidiga och effektiva maskiner som kräver minimalt med underhåll.

Haybuster finfördelar eller krossar material som exempelvis halm, hö, spannmål och majs. Haybuster kan hantera både torrt och vått material. Krossningen sker med en hammarkvarn där stråmaterial i form av balar placeras i maskinens tratt och därefter bearbetas till önskad strålängd via ett såll, vars storlek avgör den slutliga strålängden eller krossningsresultatet. Processen går snabbt vilket gör att maskinen lämpar sig mycket väl för maskinstationer. Haybuster används för lageruppbyggnad, ej för direktutfodring eller halmspridning i stall. Effektbehovet är lågt trots den höga avverkningen.

Strö och foder

Det är främst syftet som ströbearbetningsmaskin som gör Haybuster intressant för det svenska lantbruket. Finfördelad halm och hö är som exempel passande som ingrediens i fodermix och gör att djuren inte kan selektera ut ingredienser. Finfördelad halm är också mycket intressant som strömedel, ett bra alternativ till såg och kutterspån.

Haybuster hammarkvarn maler strö och foder
Haybuster hammarkvarn är perfekt för svämutgödsling

Effektiv vid svämutgödsling

I moderna stallar med svämutgödsling efterfrågas mer kostnadseffektiva metoder för strö än torv och såg-/kutterspån. Materialet från en Haybuster är med marginal tillräckligt finfördelat för att fungera bra i en anläggning med svämutgödsling. Det som krävs för att lagra det torra bearbetade stråmaterialet är endast ett lagerutrymme med tak och ett kondensfritt golv.

Brett användningsområde

Att använda en Haybuster till strö eller för att krossa torr spannmål för lagring i ficka kräver inget extra. Krossning av fuktigt material kräver dock såklart ensilering eller syrabehandling efteråt, och är en intressant metod för lagring av spannmål utan torkningskostnad. Spannmålen kan då lagras i plansilo eller i tub och blir ett smakligt foder som passar utmärkt att lägga i fodermixern. Även mycket bra vid produktion av energirika grödor som till exempel vårvete, majs, bönor och korn.

Haybuster lämpar sig även för att bearbeta material för biogasanläggningar eller kompost.

Haybuster hammarkvarn har ett brett användningsområde
601148