Självgående mixer - Lucas

 

Autospire från Lucas G - självgående fodermixer

Lucas Autospire passar får-, get- och nötuppfödning och är designad för extrema förhållanden.

  • Körsträcka 100 km/dag
  • Arbete i temperaturer mellan -35 och +45°
  • Avsedd för utfodring av stora besättningar 365 dagar/år
  • Optimerad för arbete 16 tim/dygn

Effektiviserar hela utfodringsprocessen och ökar djuromsorgen, vilket resulterar i friskare djur som i sin tur reducerar foder- och veterinärkostnader.

Lucas Autospire tabell
599012