Flytgödselspridare - Agronic

Agronic flytgödselspridare

Finska Agronic har tillverkat flytgödselspridare sedan 2001 - och har tack vare sina innovativa lösningar blivit marknadsledande på den finska marknaden. Flytgödselspridarna har låg tyngdpunkt där bottenbehållaren fram töms sist. Alltid tillräcklig dragvikt. Utrustade med ventilerade rambalkar i tank och spridaggregat. Hydraulslangar som löper i rambalkarna. Epoxybelagd insida. Yttre ytor är sandblästrade, grundmålade och lackerade. Har tvingande styrning som är elektroniskt kontrollerad. Standardutrustade med hydrauliska bromsar, trafikljus LED, vidvinkelaxel, stänkskärmar och topplastning.


Vid frågor, ring vår produktexpert Richard Kihlstedt på 011-19 70 48.

Agronics unika tillval! Här är några exempel:

  • Krabbstyrning - tack vare att båda/alla hjulaxlar är styrande kan tunnan gå på valfri sida av traktorns spår för att väsentligt minska marktrycket och minska risken för fastkörning. Tillval på S-serien och XS serien. Standard på HXA.
  • Lastning sker som standard genom att fylla tunnan genom en fyllningstratt.
  • Nedre påfyllning via snabbkopplingar av Bauer-typ, skumrör till tunnans hösta punkt. Backventil.
  • Pumparm centralt monterad - Med kolvpump på 80 l/min som själv lastar med en kapacitet på 8000 l flytgödsel per minut. Ej XS. Når 4m djup.
  • Spridning som standard med spridarplatta.
  • Slangramp med 50mm spridarslangar och nondrip på 12m (40 slangar), 16m (54 slangar) inkl. 2-armad fördelare på 12m och 4-armad på 16m.
  • Släpskoinjektor med 50mm slang på 8m (26 injektorer), 12m (40 injektorer) och 15m (54 injektorer). 2-armad fördelare på 8m och 12m, 4-armad på 16m.
  • Discinjektor på 6m (32 disc), 8m (40 disc) och 2-armad fördelare.

Agronic flytgödselspridare

Agronics spridningssystem 

I och med att den finska lantbrukaren får arealersättning av myndigheterna om de myllar flytgödseln, har efterfrågan på injektorer blivit stark, och de finska tillverkarna motiverats att tillverka myllningssystem som fungerar bra på finska jordar och klimatförutsättningar. I Finland är injektering av flytgödsel därför betydligt vanligare än i Sverige. 

Agronic som är vår leverantör av flytgödselspridare och är en av Finlands och ledande tillverkare har ett mycket starkt program på spridningsutrustning. 

Släpskoinjektor

En bra metod att minimera näringsförluster och olägenheter med lukt. De fjäderbelastade injektorerna (tryck 15 kg /injektor) gör ett 5-40 mm snitt i marken där gödseln läggs med 12 mm brett munstycke. Radavstånd 30 cm.  

Doseringen sker med en noggrann skärande fördelare av Agronics egen tillverkning. Stenfickan töms med hydraulik. Släpskoinjektorn fungerar på de flesta jordar, även lätta och stubbearbetade. Den ledade ramen gör att injektorn följer tunnan som en vagn, så det går att mylla även i svängar och givetvis med krabbstyrning. Vinkling och vridning är dämpad av stötdämpare. 

Modellerna består av en 8 m med 26 injektorer, en 12 m med 40 och en 15 m med 54.

Agronic flytgödselspridare
Agronic flytgödselspridare

Diskinjektor 

Följer markytan noggrant, ramen är ledad på mitten, armarna kan följa markytans form då de kan röra sig 50 cm i höjdled. Den öppna konstruktionen och det måttliga dragkraftsbehovet gör det möjligt att köra direkt efter plöjning, efterharven som finns som tillval kan ersätta en harvning.  

Diskarna med ett fjädertryck på max 245 kg, gör en skåra i marken där gödseln placeras efter den doserats av noggrann skärande fördelare via 12 mm breda gummimunstycken. Spridaren kan vinklas och vridas oberoende av vagnen. Vridning och lutning dämpas av stötdämpare. Radavstånd 20 cm. 

Disken som är 300 mm i diameter är tillverkad i seghärdat borstål. Diskens tjocklek är 4 mm, den går något snett (1,5 grader) så fåran blir 11 mm bred. En extra disk finns som tillval med den blir fåran 18 mm. Vid behov kan totalt 2 extra diskar monteras. Diskarna är lagrade med koniska rullager. Hydraulisk tömning av stenfickan. 

Modellerna består av en 6,4 m med 26 injektorer och en 8 m med 40.

Slangspridare 

Slangar med en innerdiameter på 50 mm, avstånd mellan slangarna 30 cm. Slangarna är försedda med stöd så att de håller sig raka i arbets och transportläge. Slangarna består av tre delar, böjslangarna är fästa i båda ändarna så att de inte skaver mot varandra. Slangarna viks upp automatiskt när de fälls in för transport. Agronics fyrarmade fördelare följer slangspridaren. Hydraulisk tömning av stenfickan är standard. 

Modellerna består av en 12 m med 40 st slangar och en 16 m 54.

Agronic flytgödselspridare
Agronic flytgödselspridare

Agronics fyrarmade fördelare

Den består av en rund behållare där en fyrarmad rotor med hydraulmotordrift roterar över hela behållarens bredd. De skärande bladen är tillverkade av hardox. Fördelaren kan roteras åt båda hållen och skären kan vridas. Flytgödseln styrs till att (efter att eventuell sten samlas i stenfickan) passera hackanordningen innan gödseln går in i fördelningsbalken, gödseln pumpas sedan från fördelaren genom slangarna. Flödeshastigheten blir så stor att inget slam samlas i slangarna, slangarna har inga kopplingar eller förträngningar där orenheter kan samlas. 

Det finns inga produkter som överensstämmer med urvalet

600117