Kultivatorharvar - Multiva

Innovativa lösningar för nya bruksändamål

För tillfället blomstrar nya odlingsmetoder. Hybridbruk, ekologisk odling eller direktsådd är exempel på odlarnas innovativa tankar. Inblick i framtiden, i en värld som kontinuerligt förändras, har lett till nya metoder som odlarna tillämpar runt om i världen. Odlarna utvärderar och avväger kontinuerligt sina metoder på vägen att utveckla lönsammare och miljömässigt hållbarare metoder för att producera mat och bioprodukter.

Multivas målsättning är att erbjuda lösningar i samma innovativa anda genom att ständigt söka effektivare maskiner för de dagliga uppgifterna. Kolbindning och mekanisk bekämpning av ogräs är exempel på teknik, för vilken Multiva redan i dag erbjuder testade och beprövade redskap.

Det finns inga produkter som överensstämmer med urvalet

602037