Såmaskiner - Multiva

Multiva såmaskiner – För en lyckad sådd

Då du väljer en Multiva såmaskin lyckas du med grödans etablering i alla förhållanden. Multivas såteknik möjliggör en mångsidig sådd såväl på plöjda och minimiberarbetade fält som vid direktsådd. Exakt sådd och regelrätt placering av utsäde och gödselmedel garanterar en kraftig broddskjutning och en god grund för tillväxt.

Multiva såmaskinernas driftskostnader är mycket låga. Den i maskinerna använda dubbelskivbillen skär jorden prydligt och effektivt utan kraftig bearbetning av jorden. Maskinernas dragmotstånd är således litet och bränsleförbrukningen är synnerligen måttlig. Dubbelskivbillarnas slitage är också litet och bytesintervallet är mycket långt vilket innebär mycket låga underhållskostnader.

Det finns inga produkter som överensstämmer med urvalet

601554