Stenplockare - Elho

Våra förfäder har kämpat med sten i århundranden och vi kämpar fortfarande!

Stenar i fälten medför enorma kostnader varje år när skördemaskiner går sönder. Förutom skördemaskinens reparationskostnad tillkommer även en hel del förlorad arbetstid. Skörden kan lätt försenas upp till en vecka eller mer, beroende på skadan. Förlorad arbetstid innebär förlorad inkomst. För att underlätta situationen, designade ELHO Scorpio 550, en helt hydrauliskt driven stenplockare.

Hydraulisk transmission

Den hydrauliska transmissionen är den viktigaste egenskapen för Scorpio 550. Den hydrauliska transmissionen använder mellan 75 och 85 liter olja per minut vid ett tryckintervall på 110-150 bar.

Den hydrauliska transmissionen är konstruerad för att anslutas till ett normalt dubbelverkande hydrauluttag på en traktor som har ett hydraulflöde på 110 l/min eller mer. Den maximala kontinuerliga effekten som används är 24 kW (32 hk) och en normal traktorkylare håller enkelt oljan vid en optimal arbetstemperatur.

Elho scorpio hydraulik
Elho Scorpio djupkontroll

Automatisk djupkontroll (gäller ej Scorpio 430)

Den automatiska djupkontrollen gör att maskinen kan följa marken vid ett konstant arbetstryck. Detta resulterar i att stenplockningen blir enkelt och bekvämt, även under mycket dammiga förhållanden. Det hydrauliska systemet kan tillfälligt öka trycket till en strängläggar-motor vid behov, lyftkraften vid tinn spetsen är 700 kg.

Hardox 500

De robusta Hardox 500 inmatningspinnarna klarar högre hastighet än raditionella fjäderstålpinnar. En aggressiv hastighet för inmatningsrotorn resulterar i bättre sållning och jordavskiljning, de bryter också ned organiskt material bättre. Inmatningsrotorn med en diameter på 1,8 m snurrar med en hastighet av 80 varv/minut och strängläggarna med hastigheten 125 varv/minut.

Elho Scorpio
Palmse Trailer dumpervagn skiss översikt

Gummibuffert

Gummifjädringen som består av en gummibuffert tillåter Hardox 500-pinnarna att flexa i alla riktningar. När pinnen böjs tillbaka lyfts den bort från sållet för att förhindra blockeringar. Den totala flexibiliteten är 500 mm.

599114