Tallrikskultivatorer - Multiva

Multiva tallrikskultivatorer – Snabb och effektiv bearbetning

Med ett tallriksredskap kan man snabbt bearbeta också stora arealer. Den goda arbetskapaciteten stöder bl.a. effektiv inmyllning av stallgödsel. Därmed kan värdefulla näringsämnen myllans in och de kan utnyttjas av växterna. Med DiscMaster+ kan halmen inmyllas mycket bra redan med synnerligen grund bearbetning.

Det finns inga produkter som överensstämmer med urvalet

601555