200-serien

Avant 225 med redskapet gårdsharv

Avant 200-serien är de små, kompakta kraftpaketen. Serien har de minsta midjestyrda kompaktlastarna som lätt kommer åt i trånga utrymmen. De är utrustade med lättmanövrerad joystick och kan även utrustas med 6-funktioners joystick. Sedan 2016 är samtliga modeller i 200-serien utrustade med samma redskapsfäste som de större maskinerna. Alla redskap har samma fäste och hydraulisk snabbkoppling, vilket gör att du byter redskap utan oljespill. Äldre 200-redskap kan med en adapter monteras på samtliga Avant-modeller.

Samma maskin för många jobb

Tack vare det breda redskapsurvalet med många olika redskap är Avant en mycket mångsidig maskin och byte av redskap är mycket snabbt och lätt. Du kan alltså göra alla möjliga jobb med samma maskin genom att bara byta redskap.

Låga driftskostnader

Bränsleförbrukningen av en midjestyrd Avant är förvånansvärt låg, bara några liter per timme i normalt bruk. Även däckslitage på en midjestyrd lastare är minimalt.

Speciell midjestyrning

Något som verkligen kännetecknar Avant är dess utformning där man sitter på framdelen av midjan istället för att sitta ovanpå motorn på bakdelen som de flesta andra. Detta har en rad fördelar. Dels så sitter man mycket närmre lyftbommen och således även redskapet, en normallång person behöver knappt luta sig framåt för att ha sikt ner till redskapsfästet. Man använder även sig själv som motvikt, detta märks framförallt om man lyfter tungt med maximalt rattutslag, man lyfter mellan 10-20% mer beroende på storlek på maskin.

Jämför man en Avant R35 och 635 som är motsvarande kapacitet på så lyfter de lika mycket i rakt tillstånd men vid fullt svängd maskin lyfter 635 ca 150kg mer än R35, något beroende på vikten på personen som kör. Man sitter även alltid med redskapet rakt framför sig, vilket gör att jobb där sikten kring redskapet är viktigt utförs lättare, t.ex. vid sopning, snöröjning osv.

Minimalt underhåll

Tack vare den okomplicerade och väl genomtänkta konstruktionen samt högkvalitativa komponenter är behovet av underhåll och därmed underhållskostnaderna betydligt lägre. Servicepunkterna sitter lätt tillgängliga och lastaren är lätt att underhålla.

Kompakt och stark konstruktion

Avant-lastare har testats i kylan på Antarktis och i hettan i Mellanöstern. Omfattande erfarenhet och testning i olika arbetsförhållanden garanterar att lastaren fungerar i heavy duty-jobb på olika arbetsplatser.

Stabilitet

Alla Avant midjestyrda lastare har en fast midja som inte pendlar. Den fasta midjan förhindrar svängning i sidled och är en mycket viktig egenskap på en maskin av denna storlek. Tack vare den fasta designen och den låga tyngdpunkten minskar risken för att välta markant, eftersom det bakre chassit alltid bildar motvikt mot framchassit, vilket förhindrar framchassit från att röra sig på ett sådant sätt att det skulle destabilisera maskinen.

Rätt storlek

Avant 200-serien har en maxhastighet på 10 km/h. Trots den lilla storleken är 200-seriens lyftkapacitet anmärkningsvärd, cirka 50% av lastarens egen vikt. Avant 200-serien passar perfekt till trädgårdsarbete samt till mindre byggprojekt. På grund av sin lilla storlek kräver det inte heller ett stort förvaringsutrymme och är lätt att transportera, exempelvis mellan hem och sommarstuga.

Mångsidighet

Med sin smidighet och lilla storlek är Avant 200-serien mycket mångsidig. Maskinen har tillräckligt med kraft för att klara av det mesta året runt-arbetet. Maskinens lämpliga storlek och enkla styrbarhet framhävs, särskilt när maskinen framförs av oerfarna användare. Arbetssäkerhet är i toppklass och ROPS-säkerhetsbåge är en standard. Slitdelar är lättillgängliga och lastaren är lätt att underhålla.

Komfort

Att arbeta med Avant 200-serien är lätt och problemfritt. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt arbetskomfort och tillbehören har utformats efter användarens behov. Lastaren ökar arbetseffektiviteten och sparar tid. Att arbeta med Avant är också tid med din familj, samtidigt som ni har kul tillsammans så görs allt arbete i trädgården.

Nästan 100 olika redskap

Avant 200-serien kan utrustas med så gott som 100 olika redskap. Redskapsfästet och den hydrauliska multisnabbkopplingen är densamma som på större Avant-lastare, vilket garanterar en snabb och lätt tillkoppling av redskap – under alla omständigheter.

Avant 225 med redskapet skopa
Avant 225 med redskapet gräsaggregat

Kompatibilitet

Optimal redskap-/maskinkombination kan endast erhållas när redskapet är specialanpassat för maskinen. Dimensioner, hydraulflöden för arbetshydraulik och många andra egenskaper måste stämma helt överens för att kombinationen skall fungera som det är tänkt – som en enda enhet.

Effektivitet

Redskapens förmåga och prestanda är mycket viktiga faktorer. Samtliga redskap från Avant ger bästa möjliga resultat tillsammans med Avant-kompaktlastare.

Hållbarhet och säkerhet

Säkerheten kommer i första hand och 200-serien är utrustad med en ROPS-säkerhetsbåge och FOPS-skyddstak som standard. Avant-redskap är konstruerade för att kunna arbeta under tuffa förhållanden. Extra noggrannhet har lagts på säkerhetsdetaljer vid konstruktion av redskap.

Arbeta året runt

Avant-lastare och -redskap är konstruerade för arbetet året runt. Hyttvarianter, arbetsbelysning och lastarens tekniska egenskaper är anpassade för såväl vinterkylan som sommarhettan. Avant är därmed en mycket mångsidig maskin för alla årstider. Det breda redskapsutbudet garanterar att det finns jobb för Avant hela tiden och maskinen står inte i garaget största delen av året.

En kompakt lastmaskin

En kompaktlastare behöver inte alltid innebära låg prestanda. Avant-lastare har betydligt kompaktare mått jämfört med lastare i samma klass. Detta innebär utmärkt sikt från förarsitsen till arbetsområdet samt möjligheten att arbeta i mycket trånga utrymmen. När du arbetar med Avant kan du verkligen känna att man har perfekt kontroll över maskinen, redskapet och arbetsområdet.

Skonsam för gräsmattan

Midjestyrd Avant med låg egenvikt kan köras på gräsmattor och likadana känsliga underlag utan att skada dem. Detta innebär en stor tidssparning eftersom man inte behöver reparera skadorna på underlaget. Tack vare midjestyrningen är Avant också en mycket effektiv gräsklippare med olika gräsklipparaggregat, med eller utan uppsamlare.

Avant 225 med redskapet skopa
Avant 225 med redskapet grävarm

Utmärkt vikt/effekt-förhållande

Trots de kompakta mått och den låga egenvikten på 200-serien är lyftkraften förvånansvärt hög, praktiskt taget 50 % av egenvikten. 200-serien är mycket smidig och stark och dessa egenskaper är speciellt nyttiga när man arbetar på gården och även vid mera krävande jobb. Den låga egenvikten och midjestyrningen är en stor fördel när man arbetar på känsliga ytor som gräsmattor. Tack vare midjestyrningen är 200-serien också lätt att lära sig att köra.

Den kompakta och lättmanövrerade 200-serien är en mycket mångsidig maskin för ett flertal jobb. Den har tillräckligt med kraft för att arbeta effektivt året runt. Dessa egenskaper är speciellt viktiga när det finns många olika, inte nödvändigtvis så erfarna användare. Det är lätt och bekymmersfri att arbeta med Avant 200-serien. Speciell uppmärksamhet har fästs vid arbetskomfort samt redskap som har konstruerats med hänsyn till kundernas behov och önskemål. Arbete med Avant-kompaktlastare ökar arbetseffektiviteten och sparar din tid.

Utmärkt sikt

Ohindrad sikt från förarsätet har alltid varit en viktig faktor i konstruktion av Avant-lastare. Föraren måste kunna se hela maskinen för att arbeta effektivt. Detta gäller såväl lastaren med ROPS/FOPS-säkerhetsbåge som med hytt. Genom placeringen i maskinens främre del är förarsitsen så nära redskapet som möjligt, vilket ger fri sikt över redskapet och arbetet.

Lätt att köra

Det är mycket lätt att lära sig köra en Avant-lastare. Framdrivningen kontrolleras med två pedaler – körning framåt-bakåt – och med ratt. Tack vare de kompakta måtten och den utmärkta sikten kan föraren se hela maskinen och redskapet från förarsitsen.

Hastighet

Körhastigheten på AVANT 200-serien är 10 km/t, tillräckligt när man inte behöver köra längre sträckor och jobbar på byggplatser och andra begränsade omgivningar.

Avant 225 framifrån
594360