R-serien

Avant R28 med redskapet fodergrep

R-serien är den midjestyrda kompaktlastaren där du sitter på det bakre chassit ovanpå motorn istället för det främre. Bakplacerad förarsits ger fördelen att du får bättre uppsikt när du backar och underlättar manövrering runt hörn. Dessutom hamnar inte förarhytten utanför maskinens vändradie när du svänger. Serien är särskilt framtagen för de som vill komma åt i trånga utrymmen - exempelvis stall och är snabba att lära sig köra om föraren är van vid denna typ av styrning.

R-serien jämfört med traditionell Avant-lastare

Sikt

Sikten framåt är någorlunda sämre på R-serien som på traditionella Avant-lastare p.g.a. att föraren sitter i bakvagnen. Eftersom förarplatsen är längre borta från redskapet är sikten till redskapet oundvikligt litet sämre.

Mått

R-seriens mått är annars desamma som på Avant 600-serien, men R-serien är högre. P.g.a. att föraren sitter ovanpå motorn i bakvagnen är R-serien ca. 10 cm högre än motsvarande traditionell Avant.

Lättkabin L

AVANT-lättkabin L är ett utmärkt och ekonomiskt val när föraren vill få skydd mot regn, vind och snöfall. Den förbättrar förarkomforten och arbetsförhållandena avsevärt. Lättkabinen är monterad på standard ROPS/ FOPS-säkerhetsbåge, vilket innebär att säkerheten är garanterad. Den har vindruta (utrustad med vindrutetorkare och spolare), höger ruta och bakruta.

Även om säkerhet, effektivitet, mångsidighet och goda arbetsförhållanden är mycket viktiga i Avants design har vi även lagt mycket arbete på förarhyttens utseende. Den representerar modern maskindesign när den är som bäst.

Kompabilitet

Det finns över 190 redskap som passar till R-serien. Optimal redskaps-/maskinkombination kan endast erhållas när redskapet är specialanpassat för maskinen. Dimensioner, hydraulflöden för arbetshydraulik och många andra egenskaper måste stämma helt överens för att kombinationen skall fungera som det är tänkt – som en enda enhet.

Avant R med redskapet universalskopa

En kompakt lastmaskin

En kompaktlastare behöver inte alltid innebära låg prestanda. Avant-lastare har betydligt kompaktare mått jämfört med lastare i samma klass. Detta innebär utmärkt sikt från förarsitsen till arbetsområdet samt möjligheten att arbeta i mycket trånga utrymmen. När du arbetar med Avant kan du verkligen känna att man har perfekt kontroll över maskinen, redskapet och arbetsområdet.

Skonsam mot gräsmattan

Midjestyrd Avant med låg egenvikt kan köra på gräsmattor och likadana känsliga underlag utan att skada dem. Detta innebär en stor tidssparning eftersom man inte behöver reparera skadorna på underlaget. Tack vare midjestyrningen är Avant också en mycket effektiv gräsklippare med olika gräsklippaggregat, med eller utan uppsamlare.

Teleskoputskjut

Lastararmen med teleskoputskjut ger alla fördelar man kan få vad gäller räckvidd när den är helt utskjuten samt maximal stabilitet när den är indragen eftersom lasten då är nära maskinen under transport. Tack vare teleskoputskjutet är lastarens mått mycket kompakta och sikten till redskapet och arbetet utmärkt.

OPTIDRIVE™

Avant har utvecklat en ny innovativ lösning för att förbättra Avant-kompaktlastare och drivlinans prestanda. Med Optidrive™ har man kraftigt minskat antalet slangar och kopplingar, samtidigt som man optimerat systemet.
Fördelar med Optidrive™:

  • 10% bättre prestanda
  • 60% färre hydrauliska kopplingar
  • 20% färre slangar
  • Minskad upphettning. Genom Optidrive™ är flödet av hydraulisk olja 5 gånger högre än i de äldre systemen, vilket ger en avsevärt effektivare nedkylning.
  • Parkeringsbroms på de bakre hjulen. För att ge bästa fäste vid olika slags last, terräng och lutning har parkeringsbromsen flyttats bak.
  • Mindre motorvibrationer och lägre ljud. Optidrive™ har omfördelat vikt och därmed balans genom ny motor- och pumpplacering. Nya motorkuddar, som ytterligare dämpar vibrationer.
  • Bättre hydraulkopplingssystem
  • Enklare service

Avant R med redskapet storsäckslyft
Avant R-serien

Koppling av redskap

Avants redskapsfäste är robust, enkelt och lätt att använda. Det finns två låssprintar på redskapsfästet som kan låsas i redskapet med hand eller genom att tilta redskapet bakåt så att låsmekanismen på lastararmen trycker sprintarna ner. Som tillval finns även ett hydrauliskt redskapsfäste (500–700-serien) där låssprintarna låsas hydrauliskt och manövreras från förarsitsen med en omkopplare.

Hydraulslangarna på hydrauldrivna redskap kopplas med multikopplingen som Avant introducerade på marknaden som första tillverkare. Multikopplingen kopplar alla hydraulslangar snabbt och enkelt med en enda handrörelse, släpper trycket automatiskt och är alltid enkel och bekväm att koppla. Det går inte att koppla multikopplingen på fel sätt, och det blir inget oljeläckage under till- eller frånkoppling.

Lätt att köra

Det är mycket lätt att lära sig köra en midjestyrd Avant lastare. Framdrivningen kontrolleras med två pedaler – körning framåt-bakåt – och med ratt. Tack vare de kompakta mått och den utmärkta sikten kan föraren se hela maskinen och redskapet från förarsitsen. Även om man inte har erfarenhet av Avant lastare på förhand, kan man börja arbeta efter en kort träning.

Effektivitet

Redskapens förmåga och prestanda är mycket viktiga faktorer. Samtliga redskap från Avant ger bästa möjliga resultat tillsammans med Avant-kompaktlastare.

Körhastighet

Körhastigheten på Avant R28 och R35är 12/14 km/h, tillräckligt när man inte behöver köra längre sträckor och jobbar på byggplatser och likadana begränsade omgivningar.

Utmärkt sikt

Ohindrad sikt från förarsätet har alltid varit en viktig faktor i konstruktion av Avant-lastare. Föraren måste kunna se hela maskinen för att arbeta effektivt. Detta gäller såväl lastaren med ROPS/FOPS-säkerhetsbåge som med hytt.

Lastararmen med teleskoputskjut är också en viktig del av den utmärkta sikten. Sidomonterad lastararm ger mera precision, arbetseffektivitet och säkerhet. Teleskoputskjutet sträcker ut sig – inte föraren.

Avant R-serien

Stabilitet

All Avant midjestyrda lastare har en fast midja, som inte pendlar. Den fasta midjan förhindrar svängning i sidled och är en mycket viktig egenskap på en maskin av denna storlek. Tack vare den fasta designen och den låga tyngdpunkten minskar risken för att välta markant, eftersom det bakre chassit alltid bildar motvikt mot framchassit, vilket förhindrar framchassit från att röra sig på ett sådant sätt att det skulle destabilisera maskinen.

Säkerhetsbåge

ROPS-säkerhetsbåge med FOPS-skyddstak är standard på Avant-lastarna. ROPS/FOPS på 400–700- och R-serien är en fyrastolpars-struktur som ger allround-skydd för föraren samtidigt som FOPS-skyddstaket skyddar föraren mot fallande föremål. ROPS-bågen och FOPS-skyddstaket är testade och certifierade och uppfyller standarderna ISO 3471 (ROPS) och ISO 3449 (FOPS).

Samma maskin för många jobb

Tack vare det breda redskapsurvalet med över 190 olika redskap är Avant en mycket mångsidig maskin och byte av redskap är mycket snabbt och lätt. Du kan alltså göra alla möjliga jobb med samma maskin genom att bara byta redskap.

Låga driftkostnader och lågt underhåll

Bränsleförbrukningen av en midjestyrd Avant är förvånadsvärd låg, bara några liter per timme i normalt bruk. Även däckslitage på en midjestyrd lastare är minimalt. Tack vare den okomplicerade och väl genomtänkta konstruktionen samt högkvalitativa komponenter är behovet av underhåll och därmed underhållskostnaderna betydligt lägre.

Avant R med redskapet balgrip
Avant R-serien lyftkapacitet

Hållbarhet och säkerhet

Avant-redskap är konstruerade för att kunna arbeta under tuffa förhållanden. Extra noggrannhet har lagts på säkerhetsdetaljer vid konstruktion av redskap.

Arbeta året runt

Avant-lastare och -redskap är konstruerade för arbetet året runt. Hyttvarianter, arbetsbelysning och lastarens tekniska egenskaper är anpassade för såväl vinterkylan som sommarhettan. Avant är därmed en mycket mångsidig maskin för alla årstider. Det breda redskapsutbudet garanterar att det finns jobb för Avant hela tiden och maskinen står inte i garaget största delen av året.

Lyftkapacitet

Tipplasten på R-serien och motsvarande Avant 500- eller 600-seriens maskin är praktiskt taget densamma när lastaren står helt rak och man svänger inte med maskinen. När man börjar svänga minskar tipplasten på R-serien snabbare än på traditionell Avant, eftersom R-seriens bakvagn ej agerar som motvikt så som på Avant 500/600-serien där föraren sitter i framvagnen. Tipplasten på traditionell Avant är därmed ca. 150 kg högre än på R-serien, med maximalt svängd lastarram.

Sväng

Även om R-seriens vändradie praktiskt taget är densamma som på övriga Avant-modeller så är det lättare att vända med R-serien i trånga utrymmen eftersom förarsitsen inte hamnar utanför hjulens vändradie. Fördelarna med R-seriens styrsystem kommer bäst till sin rätt när man kör längs smala gångar och i trånga utrymmen inomhus.

594366