ZW-serien

Perfect släntklippare ZW

Släntklippare ZW är en multiklippare för skötsel av träd, diken, vägrenar, nedklippning av fånggrödor och mycket mera. Har en horisontellt liggande rotor försedd 16-24 slagor. De är tåliga och klarar riktigt krävande uppgifter som skötsel av sly, naturbeten m.m. Lättare slagor ger finare snitt och sprider gräs mycket bra. För att mala ner högt och tätt material krävs tyngre slagor.

ZW-seriens släntklippare har ett brett arbetsområde och en hydraulisk sidoförskjutning på 165 cm (frontmodeller 110 cm) och kan arbeta både delvis bakom traktorn och helt offset. Klipphuvudets arbetsvinkel är hydrauliskt inställbart från + 90 ° till -60 °. Detta gör ZW-serien till allsidiga klippare som är idealiska för putsning, fastighetsskötsel, fältkanter, diken, vallar, häckar m.m.

Kapar upp till 3 cm i diameter

De 0,9 kg tunga slagorna är eneggade och ger ett rent och fint snitt på gräs, tåg, vass, sly m.m. med diameter på upp till 3 cm. De är monterade på den elektroniskt balanserade vibrationsfria slagrotorn med kraftiga bultar och utbytbara stålbussningar.

Kraftig konstruktion

För att ge maskinen lång hållbarhet och hög säkerhet har Perfect konstruerat en extra kraftig ramkonstruktion och sidoförskjutnings-enhet. Klipphuvuddet har ett dubbelchassi med förstärkningar på utvalda ställen. Standardkonfigurationen inkluderar en Waltersheid K-axel.

Perfect släntklippare ZW
594393