Skogsvagnar - Palms

Palms skogsvagnar

Redan 2017 firade Palms sin 25-årsdag. Under ett kvarts sekel har Palms utvecklat ett solitt företag som ligger i framkant utvecklingsmässigt och är det företag som många konkurrenter tittar på för att hänga med i utvecklingen! Med över 1300 vagnar och 1900 kranar tillverkade under 2017 är Palms en av de ledande märkena på skogsvagnar och skogskranar i världen.

Stort lastutrymme

När det gäller lastkapaciteten är skogsvagnens lastutrymme den viktigaste indikatorn, ju större lastutrymme desto större stocklast. Palms har jobbat mycket med att optimera lastutrymmet, och har med skickliga ingenjörer och designers lyckats utan att det gått ut över vagnens smidighet i skogen.

My Inner Strenx™

Palms-fabriken är certifierade av den svenska ståltillverkaren SSAB för användningen av märkningen ”My Inner Strenx™”. Certifikatet garanterar ett kvalitetskontrollerat råmaterial och att fabrikens bearbetningen av materialet håller hög kvalitet.

Tre års garanti

Den professionella skogsbrukaren använder sitt ekipage till max, och för att ytterligare förstärka förtroendet lämnar Palms tre års begränsad garanti på egenproducerade delar.
Se garantivillkoren för ytterligare information

Palms skogsvagnar

Säkert i skogen

För att ytterligare öka säkerheten för den som arbetar i skogen finns nu lås för ramstyrningen som standard på alla vagnar. Med ett enkelt handtag regleras låsning och upplåsning.

Det finns inga produkter som överensstämmer med urvalet

594381