405-serien

Japa 405 i arbete

Japa 405 är en vedmaskin för professionella användare. Den har ett intelligent system som hjälper användaren med att manövrera maskinen. Maskinen är utrustad med sensorer som optimerar funktionerna utifrån stocken som matas in, och av den orsaken lämpar sig Japa 405 mycket väl för ved av olika storlekar.

Maskinens huvudfunktioner styrs av en joystick som kan användas med en hand. Med joysticken styrs inmatningen, kapningen, klyvningen och fällplattan.

Perfect Split™, ett nytt sätt att klyva ved

Perfect Split™ är en patenterad klyvmetod, en innovation från Japas produktutvecklingsteam. Det har en klyvyxa som är uppbyggd så att den färdiga veden inte kan bli större än vad som stämmer överens med vedstorleken i ISO-certifieringen av fasta biobränslen (nr. 17225).

Tillsammans med Perfect Clean kan en vedproduktion av absolut högsta kvalité ske med små toleranser och mycket hög effektivitet. Funktionen är snabb, effektiv och bekymmersfri oberoende av hårdhet eller diametern på råmaterialet. Det finns också möjlighet att påverka slutproduktens storlek genom olika yxalternativ.

Perfect Clean™, effektiv skräpsortering

Perfect Clean™ är rensningssystemet som genom vibrationer effektivt avlägsnar lös bark och skräp från den färdigkluvna veden. Ett vibrerande galler sållar ut skräpet. Det fångas sedan upp av ett rullband som för bort det.

Bra kontroll på produktionen

Med den medföljande touch-displayen får operatören information om den pågående processen och den totala produktionen. Det finns också mobil datauppkoppling, vilket gör att det alltid är möjligt med support direkt från fabriken, till exempel för uppdateringar av programvaran.

594473