Volymvagnar - Palmse

Palmse Trailer volymvagn D2228

En volymvagn är avsedd för transport av produkter med stor volym och lägre volymvikt. Vårt urval inkluderar volymvagnar med lastkapacitet på 10-22 ton och volym på 11-27,2 m³. Dessa kan även förses med förhöjningslämmar för att öka volymen ytterligare, upp till 42,6 m³. Beroende på modell kan lastningsvolymen ökas ytterligare genom att montera en volymlucka (beställs som tillval).

Volymvagnar används främst för material med lägre volymvikt - ensilage, träflis, spannmål osv. Eftersom tyngdpunkten på en fullastad volymvagn ligger ganska högt upp spelar fjädringen en stor roll för effektivt och säkert arbete. Just därför inkluderar vårt modellurval modeller med såväl vanligt balanssystem som fjäderbalanssystem.

Hjulaxlar

Hjulaxlarna är tillverkade av ADR som är en av världens största tillverkare av hjulaxlar. Vikten av tåliga och högkvalitativa axlar får inte förbises vid val av vagn.

Palmse Trailer volymvagn D1725 boggiblockering
Palmse Trailer volymvagn under konstruktion

Konstruktion

Palmse är kända för att inte tulla på en rejäl konstruktion. De lägger alltid stor vikt på hållbarheten vid utvecklingsarbetet och sätter ribban mycket högt. Skarvar och fogar stresstestas ordentligt så att inget lämnas åt slumpen innan den färdiga vagnen lämnar fabriksområdet.

Tillval

För att verkligen kunna utnyttja vagnen till max krävs att den är anpassad efter kundens behov så gott det går. Palmse har ett stort utbud av tillval som gör just detta möjligt. Som exempel går det att välja typ av baklucka, handbroms, arbetsljus m.m.

Palmse Trailer volymvagn D1725 extrautrustad

Stålkvalitet

Som standard i alla våra flak använder vi stål kvalitén 355. Vi har två andra stålkvalitéer som man kan välja till för att anpassa sin vagn just efter sina användningsområden och behov.

Optim/Strenx:

Strenx® 650MC är ett varmvalsat konstruktionsstål för kallformning med en lägsta sträckgräns på 650 MPa för starkare och lättare konstruktioner. Typiska tillämpningar omfattar ett stort urval komponenter och delar, till exempel i krävande lastbärande konstruktioner.

Hardox/Raex:

Hardox/Raex 400 är ett mångsidigt, abrasionståligt stål på 400 HBW som kombinerar hög seghet, god formbarhet och god svetsbarhet. Hardox/Raex 400 är ett allsidigt och slitstarkt stål. Tack vare sin höga seghet, goda bockbarhet och svetsbarhet kan det användas i konstruktioner som utsätts för måttligt slitage.

Nya modeller

Sedan 2019 har Palmse Trailers produktval kompletteras med två vagnar speciellt anpassade för transport av ensilage. D1725 och D2228 har ett koniskt flak som gör att vått packat material släpper lättare vid tippning. De har även fått en ny konstruktion på den hydrauliska bakluckan. Positionen på luckan är betydligt högre än flakets kant även om vagnen är utrustad med förhöjningar.

Palmse Trailer volymvagn ritning

Koniskt flak

Måttet som skiljer fram och bak på boxens bredd är hela 80 mm, alltså 40 mm på varje sida.

12 artiklar

12 artiklar

594371