Frontblad från Sami

SAMI frontblad HD är enkla och universella enheter för svåra arbetsförhållanden. Bladet kan fästas på traktorns frontlastare. Stark konstruktion och flera extrafunktioner garanterar bra resultat vid hantering av snö, mark etc. Bladet kan vridas både höger och vänster. Den är utrustad med fjädrar som möjliggör vertikal rörelse av bladet som hjälper till att förhindra överbelastning under arbetet. Frontbladet har utbytbart SMS- eller EURO-koppling.

Vingarnas arbetsvinkel kan justeras genom att vingarna monteras på motsvarande sida på bladet. Standardutrustning inkluderar HARDOX-slitstål och reflektorer.

Tillval: Isskär är ett bra verktyg för att bryta is medan gummibladen är lämplig för mjukare mark eller gatstenar. Släpskor fixerar höjden på bladet och användning av dem rekommenderas.

Bultade fästen

Redskapsfästena är fixerade med skruvar vilket gör dem lätta att byta ut.

Släpskor

Plogarnas arbetshöjd kan justeras med släpskorna. Släpskor rekommenderas eftersom de förhindrar bladet från att skära ner i marken.

Reflexer

Plogen är utrustad med sidoreflexer.

Kantvingar

Kantvingarna kan monteras antingen parallellt med plogen eller i vinkel för uppsamling.

Slitstål

Plogen kan utrustas med is- eller gummistål.

Hydraulisk justering

Plogen kan hydrauliskt vändas till både höger och vänster.

Fjädring

Det sitter fjädrar mellan bladet och fästet som lättar trycket mot marken om plogen träffar ett hinder.

SAMI frontblad har plogat

2 artiklar

2 artiklar

594448