Frontblad från Sami

SAMI frontblad HD är enkla och universella redskap för svåra arbetsförhållanden, och kan fästas på traktorns frontlastare. Stark konstruktion och flera extrafunktioner garanterar bra resultat och bladet kan vridas både höger och vänster. Frontbladet är utrustat med fjädrar som möjliggör vertikal rörelse av bladet, vilket hjälper till att förhindra överbelastning. Frontbladet har utbytbart SMS- eller EURO-fäste.

Vingarnas arbetsvinkel kan justeras genom att vingarna monteras på motsvarande sida på bladet. Standardutrustning inkluderar HARDOX-slitstål och reflektorer.

Tillval: Isskär är ett bra verktyg för att bryta is medan gummibladen är lämpliga för mjukare mark eller för gatstenar. Släpskor rekommenderas eftersom de fixerar höjden på bladet.

Bultade fästen

Redskapsfästen är fixerade med skruvar vilket gör dem lätta att byta ut.

Släpskor

Plogarnas arbetshöjd kan justeras med släpskorna. Släpskor rekommenderas eftersom de förhindrar bladet från att skära ner i marken.

Reflexer

Plogen är utrustad med sidoreflexer.

Kantvingar

Kantvingarna kan monteras antingen parallellt med plogen, eller i vinkel för uppsamling.

Slitstål

Plogen kan utrustas med is- eller gummistål.

Hydraulisk justering

Plogen kan vändas hydrauliskt både till höger och vänster.

Fjädring

Det sitter fjädrar mellan bladet och fästet vilket lättar trycket mot marken om plogen träffar ett hinder.

SAMI frontblad har plogat
594448