Snöslungor från Sami

Snöslungan LP-225 från Sami är stabil och välkonstruerad med funktionen i fokus.

Kraftig rotor

Mycket kraft har lagts på konstruktionen av rotorn. Den stora ytan på utkastarbladen ger ett effektivt utkast samt möjligheten för användning i alla typer utav snö. Bladen är tillverkade av S335-stål.

Hög effektivitet

I jämförelse med andra märken ger Sami snöslunga LP-225 en hög effektivitet, vilket beror på kombinationen av stor arbetsbredd och optimerad höjd. Den slungar från 10 till 30 meter beroende på varvtalet från redskapsbäraren.

Flexibel

Det är mycket enkelt att manuellt justera åt vilket håll utblåset ska ske. Sami snöslunga LP-225 har tre släpmedar som kan ställas in individuellt för att få den bästa arbetshöjden utifrån rådande snöförhållanden.

1 artiklar

1 artiklar

594454