U-plogar från Sami

Sami U-plog

Sami U-plog - en kraftfull multiplog

U-plogen är utmärkt för att ploga snö på väg in i snövallar och för att rensa större områden. U-plogen är justerbar till höger och vänster i diagonalt läge. Vingarna kan flyttas 90 grader (fram och bak) för att samla snö och för att kunna passera genom smala utrymmen. Plogen har starka vingar som justeras med styrdosa.

Den flytande leden tillåter plogen att följa terrängen och bladpaketets fjädringssystem gör det bekvämt att arbeta vid ojämn, stenig och grov terräng. Stödben med släpskor av Bruxite-stål hjälper till att hålla lämplig arbetshöjd.

Arbetshöjd

Plogens arbetshöjd kan justeras med hjälp av släpskorna som tillverkats av specialstål.

Smidig manövrering

U-plogen som även kallas multiplog är standardutrustad med elventiler och styrdosa för att vingarna ska kunna manövreras var för sig. Vid ojämn markkontur arbetar chockventilen och med hjälp av chockackumulatorn återgår vingen till originalpositionen.

LED-ljus

Plogen är försedd med LED-ljus.

Dämpning

Plogbladets slitstål är försedda med fjäderdämpare som delats upp i separata rörliga sektioner. Dessa säkerställer en längre livslängd vid påkörning av hinder och ger även ett bättre plogresultat.

Vingarna

Båda vingarna är i standardstorlek och standardstål kan användas. Plogen kan utrustas med nätstål eller gummiskär.

Chockventil

När chockventilen har utlösts på grund av hinder går vingarna tillbaka till utgångspositionen med hjälp av chockackumulatorerna.

Flytläge

Fästet har ett flytläge som gör att plogen följer marken.

Sami U-plog detaljbild

1 artiklar

1 artiklar

594450