Toppmatade sandspridare

Sami sandspridare toppmatad detaljbild på fäste

Sandpridarna i ST-modellen är hydrauldrivna och är avsedda för sandning av gator med hjälp av en mindre traktor.

Enkelt underhåll

Transmissionsmekanismen skyddas av en robust kåpa som lätt kan tas loss. Det är enkelt att spänna kedjan och att underhålla utrustningen.

Galler

Ett säkerhetsnät hindrar främmande föremål från att komma in i valsarnas driftutrymme.

Blandarvals

En blandarvals krossar större bitar bulkmaterial som har klumpat ihop sig.

Säkerhet

En kontrollventil förhindrar felaktig drivning av sandspridaren, vilket skyddar utrustningens konstruktion.

Effektiv

Med hjälp av en extra förhöjning kan du öka spridarens volym och sanda en längre vägsträcka med en enda lastning.

Förstärkt gummi

En hållbar, förstärkt gummiduk spänns med plattor av specialfjäderstål.

Slitstarkt

Matarvalsar av slitstarkt HARDOX-stål garanterar sandspridarens långa livslängd.

Tömning

Förutom att den kan tiltas kan sandspridaren också tömmas underifrån - mellan matarvalsen och gummiduken genom att frigöra spaken på sidan. På det sättet är det möjligt att avlägsna större stenar och dylikt som har kommit in i sandspridaren genom säkerhetsnätet.

Sami sandspridare detaljbild på toppmatad vals

2 artiklar

2 artiklar

594660