VB-serien

Sami vikplog VB-serien

Sami VB är en serie professionella plogar, konstruerade för att klara stora områden och vägar.

Förutom den flytande upphängningen mellan traktorfästet och plogramen finns en chockackumulator för att ytterligare hjälpa plogen att följa markens strukturer.

Slitstålen är avfjädrade med dragfjädrar för att skydda plogen och traktorn när stålen träffar ett hinder. De skjuts då bakåt (45° rörelseområde) och glider över mindre föremål. De dubbelsidiga slitstålen och släpmedarna är tillverkade av specialstål (500 Brinell) från Olofsfors. Släpskor tillverkade av Bruxite-stål sitter monterade som standardutrustning, dessa är utrustade med brytbultar som bryter om kollision med ett hinder uppstår. Det är då mycket enkelt att byta ut bultarna mot nya istället för att byta hela släpskon.

Plogen styrs från traktorhytten med el-kontroller och styrs med 24V (12V finns som tillval). Som övrig standardutrustning finns övertrycksventil och LED-lysen.

Justera arbetshöjden

Plogens arbetshöjd kan justeras med hjälp av släpskor som är tillverkade av specialstål.

Elventiler

Plogen är standardutrustad med elventiler och styrdosa så att vingarna kan manövreras var för sig.

Standardstorlek

Båda vingarna är i standardstorlek vilket gör att standardstål kan användas. Plogen kan även utrustas med nätstål eller gummiskär.

Följsam

VB-plogens fäste är utrustat med stötdämpare för att plogen ska följa marken bättre.

Sami vikplog VB-serien
Sami snölandskap nyplogat

LED-lysen

Plogen är försedd med LED-sidoljus.

Chockventil

När chockventilen har utlösts på grund av hinder går plogvingen tillbaka till originalpositionen med hjälp av chockackumulatorn

Fjäderbelastad

Plogbladets klaffar som är försedda med fjäderdämparen har delats upp i separata rörliga sektioner. Dessa säkerställer en längre livslängd vid påkörning av hinder, liksom bättre resultat av snöröjningsarbetet.

594462