VBA-serien

Sami vikplog VB-serien

VBA, vikplog med aggressiv skärvinkel

VBA-serien har en robust och hållbar design och aggressiv skärvinkel, för att möta behoven och kraven hos professionella användare.

Följsam

Med hjälp av stötdämpare i fästets ram rör sig plogen mjukt upp och ner och följer terrängen. Bladet har fjädrar som skyddar och förhindrar skador på utrustningen vid påkörning av hinder. Optimal vinghöjd möjliggör arbete med stora snömängder.

Sami vikplog VB-serien
Sami snölandskap nyplogat

Slitstål

Slitstålen är gjorda av starkt Olofsforsstål. Det hydrauliska systemet för vingarna styrs från en kontrollpanel installerad i traktorns hytt.

Positiv vinkel

Positiv vinkel och förbättrad vingform gör att arbetet effektiviseras och går snabbare. Den positiva vinkeln gör att plogen skär snö bättre vilket gör att bränsleförbrukningen, och därmed kostnaden, minskar under arbetet.

Skärvinkeln förbättrar också kastegenskapen av snön vid högre hastighet och gör så att plogen går stadigare i kraftiga snöförhållanden.

Sami vikplog VB-serien

3 artiklar

3 artiklar

594462