VL-serien

SAMI vikplog VM-serien

VL-serien är den minsta serien vikplogar i Samis sortiment. Vikplogar är designade för att förflytta snö från vägar och andra plana ytor. Konstruktionen av plogen gör att bladet följer markens struktur på ett mjukt och smidigt sätt, då redskapsfästet har en vertikal rörelsetolerans på +/- 5°.

Slitstålen är avfjädrade med dragfjädrar för att skydda plogen när stålen träffar ett hinder. De skjuts då bakåt (35° rörelseområde) och glider över mindre föremål. Slitstålen är tillverkade av specialstål (500 Brinell) från Olofsfors. Släpskor tillverkade av Bruxite-stål sitter monterade som standardutrustning, dessa är utrustade med brytbultar.

Plogen styrs från traktorhytten med el-kontroller som matas med 12 V (24V finns som tillval). Som övrig standardutrustning finns övertrycksventil, chock-ackumulator och LED-lysen.

Justera arbetshöjden

Plogens arbetshöjd kan justeras med hjälp av släpskor som är tillverkade av specialstål.

Elventiler

Plogen är standardutrustad med elventiler och styrdosa så att vingarna kan manövreras var för sig.

Standardstorlek

Båda vingarna är i standardstorlek vilket gör att standardstål kan användas. Plogen kan även utrustas med nätstål eller gummiskär.

SAMI vikplog VM-serien
Sami vikplog snölandskap

LED-lysen

Plogen är försedd med LED-sidoljus.

Chockventil

När chockventilen har utlösts på grund av hinder går plogvingen tillbaka till originalpositionen med hjälp av chockackumulatorn

Fjäderbelastad

Plogbladets klaffar som är försedda med fjäderdämparen har delats upp i separata rörliga sektioner. Dessa säkerställer en längre livslängd vid påkörning av hinder, liksom bättre resultat av snöröjningsarbetet.

1 artiklar

1 artiklar

596250