Sopmaskiner

Sami sopmaskin

För rengöring av vägbanor och andra områden med sand, sågspån, damm, snö eller höstlöv. Vattensystemet gör att dammbildning undviks och det resulterar i en säkert och hälsosamt framförande.

Sopmaskinen sopar och samlar upp all slags skräp och det är lätt att tömma behållaren när den är full. Konstruktionen gör det också möjligt för sopmaskinen att tömmas i en vagn eller likande.

Öppningscylindrarna är placerade bakom plastkåpan utanför skopan så att de inte utsätts för smuts och damm.

Redskapsfäste

Redskapsfästen är målade i kontrasterande färg vilket underlättar montering.

Perfect släntklippare ZF
Sami kättingröjare

Följer marken

Den uppsamlande sopmaskinen följer underlagets lutning tack vare ett flytande infästningssystem.

Bevattning

Bevattningssystemet med 200 l-tank ingår som standard och möjliggör ett dammfritt arbete.

Steglös justering

Borsthöjden kan steglöst justeras med ett skruvreglage beroende på borstringarnas nötningsgrad vilket möjliggör att utnyttja borstringarna maximalt.

Tömmning

Den täta behållaren på sopmaskinen håller smutsen säkert instängd fram till att tömningen sker via en hydrauliskt öppnad lucka.

Perfect släntklippare ZF

Extra stöd i HARDOX

För längre livslängd är skopluckans nederkant försedd med ett extra stöd i HARDOX-stål täckt med en gummilist som följer underlaget.

Skyddshjul

Sopmaskinen har gummihjul på vardera sida som skyddar höljet mot påkörningar och slag.

Perfect släntklippare ZF
Sami kättingröjare

Sidoborstar

Med hjälp av en eller två sidoborstar med vatten rengörs även områden vid kantstenar och väggar ordentligt.

1 artiklar

1 artiklar

596836