HW-serien

SAMI sopvals i arbete

Sopvalsarna i HW-serien från Sami är enkla och slitstarka verktyg för att sopa vägar rena från sand, damm, fräsrester m.m. De är också idealiska för rengöring av byggarbetsplatser efter att arbetet är avslutat.

Stora ringar

Längre intervall mellan borstbyten med stor diameter på borstringarna (700 - eller 900 mm)

Borstaxel

Borstaxeln är specialkonstruerad och förebygger ansamling av på axeln och underlättar byte av nötta borstringar.

Höjdjustering

Borstaxelns höjd kan justeras stegvis vilket utnyttjar borstringarna maximalt även då de är nerslitna.

Hydraulisk justering

Valsens arbetsvinkel kan justeras med +/-28° med hjälp av ett hydraulsystem.

Underlättar tillkoppling

Alla SAMI-redskap har kontrasterande färger på monteringsfästet, vilket underlättar vid tillkoppling.

Vattensystem

Sopvalsen kan även förses med ett vattensystem (tillval) för ett dammfritt arbete. Ramen som kopplas på traktorn kan bära en vattentank med stor volym på upp till 1000 l.

Slitstark

Användningen av slag- och nötningstålig plast i sopvalsens konstruktion gör underhållet av redskapet lättare och arbetet tystare.

Robust handhavande

Den flexibla konstruktionen av sopvalsens ram gör det möjligt att köra över kantstenar, trottoarkanter, gropar och andra hinder vid lägre hastigheter.

SAMI sopvals
597450