Silo Fox Classic

Mammut Silo Fox Classic i arbete

Classic-serien är en liten och enkel men högkvalitativ ensilagefördelare. Den är bäst lämpad för att monteras på en gårdstraktor.

Med en trumma som går att vattenfylla samt konstruktionen och placeringen av vingarna uppnås enkelt en hög komprimering av fodret i plansilon.

601112