Slåtterkrosskombinationer

Elho slåtterkombinationer

Elhos slåtterkombinationer med krossenhet finns i två olika modeller, NM 9000 och flaggskeppet NM 10500.

Båda modellerna går att få med SideFlow, en sidläggare av skruvtyp. Detta är Elho ensamma på marknaden om att erbjuda, i kombination med krossenhet.

  • Elhos slåtterkombinationer kännetecknas av:>
  • Låg vikt och jämn viktfördelning - bränslebesparande
  • Små effektkrav, passar även en medelstor traktor
  • Hydraulisk avfjädring - HydroBalance avfjädring och HydroActive påkörningsskydd
  • Robust och hållbar konstruktion
  • Sidläggare av skruvtyp ett slutet system minimalt med gräsförluster.

Snabb torkning

Krossrotorn med rundade, gjutna stålfingrar och justerbar motkam ger snabb torkning av de höga, luftiga strängarna. Snabb torkning är viktig för att få skördearbetet gjort under gynnsamma väderleksförhållanden.

Elho Sideflow

SideFlow SF - minimalt med gräsförluster

SideFlow SF är en effektiv sidläggare av skruvtyp. De är ett slutet system som gör att inget gräs går till spillo.

Skruvarna drivs mekaniskt och vid eventuellt driftstopp öppnas luckorna för bredspridning per automatik. Detta säkerställer att du inte kör fast material i skruven.

Den balanserade transportskruven är lagrad i båda ändarna vilket borgar för stabil gång och lång brukstid.

Justerbart marktryck

Elhos prisbelönta HydroBalance-system ger maskinen ett justerbart marktryck som kan anpassas efter olika förhållanden. Detta justeras snabbt via två kranar som är kopplade till två ackumulatorer. Hydrobalance-systemet ger fördelarna att du snabbt kan ställa om i fält utan verktyg.

En slåtterkross med rätt inställt marktryck sparar både maskin och bränsle samt ger ett renare foder.

Elho Hydrobalance
Palmse Trailer dumpervagn skiss översikt

Hydraulisk avfjädring

HydroActive är en hydraulisk avfjädring där en trycksatt kolv fångar upp energin vid eventuell kollision av föremål.

Om olyckan skulle vara framme så har du en stenutlösning som säkerställer att maskinen inte blir överbelastad. Vid en påkörning så lyfter maskinen snett/bakåt/uppåt för att sedan snabbt återgå i rätt position för fortsatt arbete.

NM 10500 - driftsäker och användarvänligt med Opus styrsystem

Vid körning i kurvor ser Opus-styrningen till, i samverkan med GPS:en, att höger eller vänster sidoenhet automatiskt justeras i sidled. Detta för att undvika att en rand lämnas oklippt.

Systemet ser sedan till att enheten automatiskt skjuts ut igen när man åter har en rak körlinje. På vändtegen lyfts frontslåtterkrossen upp eller sänks ner med en knapptryckning, och GPS:en ser till att de bakre slåtterenheterna lyfts/sänks på samma plats.

Elho Slåtterkombinationer
Elho slåtterkombinationer

Övervakning av temperatur

Utöver den automatiska justeringen av arbetsbredd hjälper även OPUS styrsystem till att övervaka viktiga komponenters temperatur. Systemet larmar om temperaturen börjar blir för hög, så att föraren direkt kan reagera och förhindra skador på maskinen – detta för att undvika onödiga utgifter och stillestånd.


Denna funktion är endast tillgänglig för NM 10500.

600424