100-Serien

Shuitemaker snittvagn 100-serien

Rapid 100-serien

Rapid 100-serien är den mellersta serien i Schuitemakers Rapid-program och inriktar sig mot mjölk- och köttproducenter såväl som mot maskinstationer. Vagnarna är väl anpassade för både upptagning och transport.

Två funktioner, en vagn

Rapide-vagnarna är både en snittvagn och en ensilageupptagare. Med det menas att vagnen lika väl kan användas till skörd och snitta alla typer av gräs och även till att transportera tunga siloprodukter. Då pickuppen viks upp helt mot vagnens undersida behålls den stora frigången.

Den robusta och kompakta konstruktionen i kombination med de galvaniserade och lackerade profilplåtarna gör vagnen mycket stark, stabil och slitstark. Den kompakta konstruktionen och placeringen av hjulaxlarna ger en optimal viktfördelning resulterar i ett jämt tryck på traktorns bakre hjulaxel.

Hydraulisk RapidStream frontpanel

Som tillval finns en hydrauliskt styrd frontpanel som i utgångsposition används till att fylla vagnen och när den är öppen kan den fästas bakom snittaggregatet. Då den är hydrauliskt styrs den via kontrollboxen.

Infraröd fuktavkänning (NIR)

Rapide-vagnarna kan utrustas med en så kallad NIR-sensor (Near Infra Red) som mäter fukthalten i fodret. Fukthalten mäts med en infraröd sensor och mäter exakt fukthalten i varje last. Mätningen kompletteras genom vägning med celler mellan hjulupphängningen och vagnens övre chassi samt vågceller i vagnens dragstång. Data från de olika sensorerna sparas med hjälp av funktionen Field Track & Trace och skickas trådlöst via ett modem med SIM-kort. Den centrala lagringen av datan ger en bra inblick i foderavkastningen.

Upptagningen: Rotor och pickup

Den stjärnformade rotorn på 100- och 1000-serien är 2 meter bred (på Rapide 55 och 65 är den 1,8 meter bred). Motknivarna i den vridna rotorn är 20 mm tjocka, detta för att den ska kunna snitta så många olika material som möjligt även under svåra omständigheter.

Formen och placeringen av rotorn, den breda rotorkanalen och den nersänkta botten transporterar materialet in i vagnen. Rotorn och drivlinan i Rapide 1000-serien är extra slitstarka och kraftiga för att klara av en ännu högre kapacitet.

Shuitemaker snittvagn 100-serien
Shuitemaker snittvagn 100-serien

Överlägsen snittkvalitet

Snittsystemet i Rapide-vagnarna består av upp till 43 knivar och en garanterad snittlängd på 44 mm på allt gräs som lastats i vagnen. Den tredelade knivhållaren är gjord av Hardox-stål, vilket gör den mycket slitstark. Snittningen sker genom sax-principen och knivarna trycks mot rotorn med hjälp av hydraulik. Trycket på knivarna kan ställas in beroende på typ av gröda. Anledningen till att man vill ändra trycket är att undvika onödigt slitage på snittsystemet vid lättsnittad gröda.

Knivarna slipas på båda sidorna vilket gör att om en sida blir utsliten flyttas inte snittet utan behåller sin position. Detta resulterar inte bara i ett överlägset snitt utan också i att slitdelarna håller mycket länge innan de behöver bytas ut.

Hög kompression betyder hög kapacitet

Rapide-vagnarna är kända för sin höga lastdensitet; en av de högsta på marknaden inom snittvagnssegmentet. Anledningen till den höga kompressionen är att fodret pressas mot den sluttande RapidStream-panelen i fronten på vagnen. Detta i kombination med den specialkonstruerade snittrotorn gör att gräset komprimeras inne i vagnen. Det betyder helt enkelt att vagnen klarar av att lasta mer gräs.

Släpande pickup ger den bästa anpassningen till markstrukturen

En släpande pickup säkerställer en perfekt upptagning under de flesta omständigheter. Pickupen går på tandemhjul som ger en följsam gång mot underlaget. Då en pickup som arbetar åt motsatt håll tenderar att fastna och riva upp jord och andra föroreningar, så viks den släpande pickupen istället upp över eventuella hinder och följer effektivt underlagets struktur. En annan fördel är att den tar mindre plats vilket resulterar i ett kompakt ekipage som har en stor lastkapacitet. Pickupen är placerad under vagnen, inte mellan traktorn och vagnen.

Enkel användning

Rapide-vagnen är en mycket lättanvänd snittvagn med en lättåtkomlig kontrollbox som gör det lätt att skifta mellan drift och lossning. Tillkopplingen görs smidigt med k-axelstödet. Hydrauliken är uppmärkt för att göra det enkelt vid igångkörning. Knivbalken är enkel att komma åt vilket det mycket lätt att kontrollera och vända knivarna. Det finns också utrymme på båda sidor om vagnen för förvaring av extraknivar.

Shuitemaker snittvagn 100-serien
Shuitemaker snittvagn 100-serien

Kontrollsystem

Den enkla kontrollboxen med joysticks gör att föraren kan hålla koll på vagnen samtidigt som justeringarna görs. Positionen på bakluckan visas som en pil på displayen i boxen. Kontrollboxen har en robust konstruktion som gör att den är skyddad från yttre påverkan. Det går även att tidsstyra funktioner såsom öppnandet av bakluckan. Elkontrollerna är förberedda för ISO-bus.

Mycket snabb tömning

Optimering av hydraulflödet gör att bottenmattans effektivitet maximeras, vilket resulterar i en mycket snabb tömningshastighet på uppemot 23 meter/minut. De fyra kedjorna som utgör bottenmattan har en kombinerad dragstyrka på 72 ton. Bakluckan har en vid öppningsvinkel vilket gör att den inte är i vägen vid tömningen. Tömning av alla typer av grödor görs enkelt och snabbt med kombinationen styrka och hastighet.

Enkelt underhåll

Byte av pickup-pinnarna görs enkelt via den öppna baksidan på pickupen. Det är få smörjpunkter och de slutna oljebehållarna kräver lite underhåll. Brytbultar finns lättillgängliga och byts snabbt vid behov. Drivkedjorna är självspännande och kräver inget underhåll.

Chassi

Rapide-vagnen utmärker sig som mycket stadig bl.a. tack vare den stabila hjulupphängningen och tvångsstyrningen. Tvångsstyrningen är integrerad i draget för att ge en stor markfrigång och skydd mot yttre påverkan. Som tillval finns hydraulisk fjädrat chassi. Vagnarna finns med två eller tre tvångsstyrda hjulaxlar.

Rapides treaxlade modeller kommer som standard med ett 40-tons hydrauliskt avfjädrat chassi, två styraxlar och den främre axeln är lyftbar.

Bottenmattan

Kombinationen av materialvalet och utformningen av medbringarna gör bottenmattan extremt stark. De fyra kedjorna i bottenmattan har en kombinerad dragstyrka på 72 ton. Då dessa är försträckta innan monteringsprocessen behövs det aldrig eller mycket sällan någon ytterligare spänning av kedjorna.

Låg bränsleförbrukning

Genom utformningen av frontpanelen RapidStream reduceras bränsleåtgången. Bottenplattan är vinklad upp från inmatningen vilket gör det enklar för grödan att förflytta sig i vagnen. Andra bidragande orsaker till reducerad kraftåtgång är de breda motknivarna i rotorn och matarrullen som ligger framför pickupen och ”suger” upp grödan till inmatningen.

Shuitemaker snittvagn 100-serien
Shuitemaker snittvagn 100-serien

Kompakt konstruktion

Tack vare den kompakta konstruktionen är Rapide-vagnen mycket lättmanövrerad och kan vända runt på gårdsplaner och andra små områden. Trots sin ringa storlek har vagnen en stor kapacitet. Standardbredden på vagnen är 2.55 m på utsidan och 2.40 m på insidan.

Höger- eller vänsterhängt utfodringsband

Rapide-vagnar med utfodringsband (modeller med suffixet V) har ett vänsterhängt och/eller ett högerhängt utfodringsband i bakluckan. När vagnen är full kan fodret matas ut direkt på foderbordet, vilket gör det till en mycket tidseffektiv utfodringprocess. V-vagnarna har som standard även tre spridarvalsar.

600569