EVR-serien

Jeantil EVR är en unik fastgödselspridare för spridning av all typ av fastgödsel, från kompost till djupströbädd. Jeantil är den första tillverkaren som godkänts av DLG för dokumenterad precision av all slags fastgödsel, vilket skedde för över tio år sedan.

Spridaren består av en mängd konstruktioner som ger unika funktioner.

  • Ett homogent chassi med paraboliska sidor ger en extra styrka samtidigt som insidan är helt slät
  • Växellådorna är monterade i gemensamt hus (monobloc) vilket ger en helt vibrationsfri gång
  • Bottenmattans hastighet justeras via kontrollbox i traktorhytten
  • Fyra olika typer av spridarfingrar i höghållfasthetsstål garanterar jämn spridning
  • Sprider med vertikala valsar med en variationskoefficient som är lägre än 20% på kompost, hönsgödsel och kogödsel.

Certifierade av DLG

Jeantil är godkända av tyska DLG för dokumenterad precision vid spridning av alla slag av fastgödsel. Det skedde för mer än 10 år sedan, vilket betyder att det var första gången en spridartillverkare fick certifikat för dokumenterad spridningsprecision.

Monobloc-konstruktion

Växellådorna i drivlinan är sammansatta till en modul (monobloc). Det gör dem helt vibrationsfria och reducerar därmed slitaget vilket resulterar i mindre underhållskostnader.

Integrerat chassi

Ramen och chassit är integrerade och gör konstruktionen mycket stabil. De paraboliska sidorna med integrerat chassi ger en styrka utöver det vanliga och samtidigt är sidorna helt släta invändigt som hjälper behållaren att tömmas helt.

Spridarfingrar

Spridarfingrarna finns i fyra olika utföranden och kombineras på spridarvalsarna i den ordning som anges för att erhålla den optimala spridningsbilden utifrån materialet som ska spridas. Detta är en av de saker som gör Jeantils fastgödselspridare så unika och exakta i spridningen. Ett schema hämtat från instruktionsboken visar hur olika konfigurationer av spridarvalsarna kan se ut. Kombinationerna bygger på fyra olika spridarfingrar som bidrar med olika egenskaper för spridningsbilden.

Jeantil EVR fastgödselspridare detaljbild
Jeantil EVR fastgödselspridare i arbete på fält

Bottenmatta

Bottenmattan är en enkel och stabil konstruktion som består av två kedjor och medbringare.

Spridningssystem

  • EPAN 5 är systemet med vertikala spridarvalsar som är idealiskt för djupströbädd och annan tung gödsel. EPAN 6 är ett precisionsspridnings-system avsett för lättare material såsom hönsgödsel och kalk.
  • BASIC är ett proportionalstyrt kontrollsystem som kan styra upp till tre valda funktioner.
  • ADVANCED är ett proportionalstyrt kontrollsystem som adderar hastighetsreglerad utmatning, dvs att samma mängd gödsel läggs ut per m² oavsett vilken hastighet ekipaget håller, till BASIC-systemet.
  • SMART innebär inte bara möjligheten till hastighetsreglerad utmatning, SMART har även arealmätning, visning av bottenmattans hastighet och avstängning av bottenmattan om kamkopplingen bryts.
594422